Search website:

12. Oct

Konfigurasjonskontroll for økt sikkerhet i skyløsninger

Vi lever i en usikker tid. 
Det er krig i Europa. 
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) ber norske virksomheter være ekstra årvåkne. 
Og Uber ble utsatt for datainnbrudd.  

Den nasjonale sikkerhetsmåneden er et flott tiltak fra NSM, hvor fokuset i år er på løsepengevirus og ulike former for sosial manipulering, som eksempelvis phishing.

Datainnbruddet hos Uber er et godt eksempel på hvor lite som skal til for at en angriper med onde hensikter kan klare å komme seg på innsiden av en virksomhet, og derfra tilegne seg rettigheter og tilgang til sentrale systemer og sensitiv informasjon.

Hos Uber sviktet det på mange punkter, og det er dessverre ikke unikt. De færreste virksomheter har systemer og prosesser som er i stand til å fange opp alle svake punkter i systemene og på tvers av teknologi og menneskelige faktorer. Det er gjerne sistnevnte som er vanskeligst å ha kontroll på. Som med mye annet handler dette også om prioriteringer, fokus og kontinuitet over tid.

Den teknologiske siden er enklere å kontrollere, men det er mange som kjenner på usikkerhet knyttet til konfigurasjonskontroll og stadig flere innstillingsmuligheter. Særlig innstillinger som ikke er åpenbart tilgjengelig, og krever inngående kunnskap om produktene man benytter i dagens komplekse IT-landskap.

De fleste norske bedrifter baserer mye av sin virksomhet i større eller mindre grad på Microsoft 365. Noen har et veloverveid forhold til lisensene de har, og hvordan de kan utnytte funksjonaliteten de dekker til å sikre seg best mulig. Andre, derimot, har i mindre grad anledning til å sette seg inn i dette. Det er en krevende øvelse å holde kontroll på konfigurasjonene for alle modulene i denne tjenesten. Selv om Microsoft gjør en god jobb med å møte sikkerhetsutfordringene med tjenestene sine er det fortsatt mye som må justeres på fra tid til annen for å optimalisere sikkerheten i Microsoft 365 og de tilhørende løsningene.

Et mye diskutert og fortsatt viktig tema er multifaktorautentisering (MFA). Spesielt aktuelt er temaet i forbindelse med datainnbruddet hos Uber nylig, der en angriper hadde fått tilgang til et passord via de mørkere delene av internett. Dette passordet ble brukt til å spamme brukeren med MFA-forespørsler, samtidig som brukeren ble kontaktet via sosiale medier, forkledd som IT-avdelingen, med beskjed om å godkjenne forespørselen de sendte ham.

Dette er noe forenklet, men sannsynligvis kunne dette vært unngått om Uber hadde benyttet en eller flere av følgende funksjoner:

  • Azure AD Identity Protection for å avdekke unormale påloggingsmønstre
  • Den nye Require authentication strength-mekanismen i Conditional Access for å tvinge frem sikrere krav til type MFA, eksempelvis Number Matching.
  • Microsoft Sentinel for overvåking av antall MFA-forespørsler per bruker

Det er vanskelig å sikre seg fullstendig mot dagens trusselbilde, men det finnes stadig bedre løsninger og metoder som kan sikre en virksomhet mot angrep og datainnbrudd. Nøkkelen ligger i god grunnleggende sikkerhetshygiene kombinert med bruk av ny funksjonalitet der dette kreves for å holde tritt med de ondsinnede aktørene.

Relevante sikringstiltak oppsummert:

Identity Protection er en funksjon fra Microsoft som gjennom ulike teknikker kan automatisere overvåking og iverksette tiltak mot angrep knyttet til brukerkontoer.

Require authentication strength-funksjonen i Conditional Access er en funksjon som foreløpig er i Public Preview. Den åpner for muligheten til å kontrollere hvilken type MFA som skal benyttes i ulike situasjoner.

Number Matching er en passordløs innloggingsfunksjon fra Microsoft som endrer prosessen ved multifaktorautentisering gjennom Authenticator-appen, der brukeren må skrive inn en tosifret kode for å bekrefte identiteten sin, fremfor å bare godkjenne en push-melding på telefonen. Som et enda sterkere tiltak kan man vurdere det som omtales som «phishing-resistant MFA», basert på sertifikater, fysiske sikkerhetsnøkler eller ansiktsgjenkjenning.

Som en forlengelse av dette kan man med fordel benytte Microsoft Sentinel for å lage spørringer som kjøres regelmessig eller i nær sanntid for å detektere endringer på brukerkontoer eller MFA-oppsett i tenanten, samt varsle dersom en bruker får unormalt mange MFA-forespørsler innenfor et kort tidsrom. Spesielt bør man være oppmerksom på endringer av privilegerte tilganger, være seg admin-kontoer så vel som tjenestekontoer og lignende.

 

Kjetil Stubbom Hansen Senior Cloud Engineer, Amesto Fortytwo