Search website:

Amsto Fortytwo blog

#askmore

Blogs with a topic MFA


28. Oct

Konfigurasjonskontroll for økt sikkerhet i skyløsninger – del 2

Tidligere i sikkerhetsmåneden skrev jeg en sak som tok for seg utfordringer med konfigurasjonskontroll, sett i sammenheng med angrepet Uber ble utsatt for, med noen tips om hvordan man kan beskytte seg bedre mot denne type angrep. Her var fokuset...

Read more
12. Oct

Konfigurasjonskontroll for økt sikkerhet i skyløsninger

Vi lever i en usikker tid. Det er krig i Europa. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) ber norske virksomheter være ekstra årvåkne. Og Uber ble utsatt for datainnbrudd.

Read more